Spring för livet


Tillsammans löper laget för en god sak. En del av anmälningsavgiften går direkt till att stödja vår partner MOD, en organisation som bidrar till att rädda liv genom att sprida kunskap om behovet av organdonation. Visste du att en donator kan rädda upp till åtta människors liv?

mod_2